Python socket C/S结构的聊天室应用实现

Python socket C/S结构的聊天室应用

服务端:

#!/usr/bin/env python
#coding:utf8
 
import socket,select
def broadcast_data (sock,message):
 for socket in conn_list:
 if socket != server_socket and socket != sock :
  try :
  socket.send(message)
  except :
  socket.close()
  conn_list.remove(socket)
 
if __name__ == "__main__":
 conn_list = []
 recv_buffer = 4096
 PORT = 9999
 
 server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 server_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) #端口重用,可选
 server_socket.bind(('', PORT))
 server_socket.listen(99)
 
 conn_list.append(server_socket)
 
 print "Chat server started on port " + str(PORT)
 
 while 1:
 read_sockets,write_sockets,error_sockets = select.select(conn_list,[],[])
 for sock in read_sockets:
  #新建连接
  if sock == server_socket:
  sockfd, addr = server_socket.accept()
  conn_list.append(sockfd)
  print "Client (%s, %s) connected" % addr
  broadcast_data(sockfd, "[%s:%s] entered room\n" % addr)
  #进入聊天室
  else:
  try:
   data = sock.recv(recv_buffer)
   if data:
   broadcast_data(sock, "\r" + '<' + str(sock.getpeername()) + '> ' + data)
  except:
   broadcast_data(sock, "Client (%s, %s) is offline" % addr)
   print "Client (%s, %s) is offline" % addr
   sock.close()
   conn_list.remove(sock)
   continue
 
 server_socket.close()

客户端:

#!/usr/bin/env python
#coding:utf8
import socket,select,string,sys
 
def prompt() :
 sys.stdout.write('<You> ')
 sys.stdout.flush()
 
if __name__ == "__main__":
 
 if(len(sys.argv) < 3) :
 print 'Usage : python chat_client.py hostname port'
 sys.exit()
 
 HOST = sys.argv[1]
 PORT = int(sys.argv[2])
 
 s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 s.settimeout(2)
 
 try :
 s.connect((HOST, PORT))
 except :
 print 'Unable to connect'
 sys.exit()
 
 print 'Connected to remote host. Start sending messages'
 prompt()
 
 while 1:
 socket_list = [sys.stdin, s]
 
 read_sockets, write_sockets, error_sockets = select.select(socket_list , [], [])
 
 for sock in read_sockets:
  if sock == s:
  data = sock.recv(4096)
  if not data :
   print '\nDisconnected from chat server'
   sys.exit()
  else :
   sys.stdout.write(data)
   prompt()
 
  else :
  msg = sys.stdin.readline()
  s.send(msg)
  prompt()

代码技巧

转载请关注公众号:代码技巧 回复:授权

本文链接地址:https://www.oudahe.com/p/49633/